Somiglianza tra Anna Munafò e Francesco Nuti

Per me Anna Munafò è Francesco Nuti con i capelli lunghi. Zia Assunta

Somiglianza tra Anna Munafò e Francesco Nuti

Che ne pensate?