Somiglianza tra Anna Munafò e Francesca De Andrè

Per me Anna Munafò con la frangetta ricorda di più Francesca De Andrè! Vale

Somiglianza tra Anna Munafò e Francesca De Andrè

Che ne pensate?